چرخ گوشت صنعتی

با بدون دیدگاه

چرخ گوشت صنعتی

جهت چرخ نمودن گوشت در حجم بالا از چرخگوشت صنعتی استفاده میگردد .

  • نمره 32 : گیربکسی
  • نمره 42 : گیربکسی
  • چرخ گوشت صنعتی نمره 32 و 42
  • دارای شفت و ماردون استیل و تیغه پنجره ایتالیایی
  • به دو صورت چرخگوشت صنعتی تسمه ای و گیربکسی ساخته می شود

چرخ گوشت صنعتی

دیدگاهی بنویسید